« ضرورت اجرای حکم مرتد در بیانات امام و رهبر انقلاب »

آدرس بازتاب برای این مطلب

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

1 نظر

نظر از: پیشنمازی [عضو]  

بی گمان پیروزیهای بزرگ ، آفت های بزرگی نیز به دنبال دارد. .
.
.
کاملا با این جمله موافقم

1391/04/07 @ 12:55